Výročná členská schôdza MŠK BO Holíč!

13. mája 2023

22.04.2023

Dňa 22.04.2023 sa v priestoroch ŠH na Kollárovej ulici v Holíči uskutočnila výročná členská schôdza našej organizácie MŠK BO Holíč. Na programe bolo viacero dôležitých a zaujímavých bodov. Pod vedením predsedu MŠK BO Holíč p. Suchovského sa prejednávala voľba nových členov mandátovej, volebnej, revíznej a návrhovej komisie. Predseda MŠK BO Holíč taktiež odprezentoval zúčastneným správu o činnosti organizácie. Zaujímavosťou bola informácia o zhromažďovaní informácií a práci na kronike basketbalu v Holíči, za čo patrí veľká vďaka p. Suchovskému, Samsonovi, Kissovi, Marenčíkovi a Vymyslickému. Následne prebehla diskusia a voľba nových členov. Všetci prítomní sa po voľbe nových členov poďakovali dlhoročným končiacim funkcionárom a to menovite p. Suchovskému, Samsonovi, Kissovi, Caletkovi a taktiež pani Chrenkovej.
Noví členovia výboru boli zvolení spomedzi aktuálnych hráčov MŠK BO Holíč, čím došlo ku generačnej obmene v rámci našej organizácie. Nové zloženie výboru je doplnené o dlhoročných funkcionárov p. Marenčíka, Vymyslického, Králika a pani Studeničovú, ktorým taktiež patrí veľká vďaka za ich doterajšiu činnosť.